Sporveksel, innretning ved jernbaner og sporveier til å skifte togveien over fra ett spor til et annet, tidligere kalt pens.