Sportsmanship, god sportsånd; dyktighet i idrett eller jakt.