Sportaxi, automatisk drosjesystem som består av førerløse vogner som dirigeres av en sentral datamaskin. Vognene følger egne baner uhindret av annen trafikk, og trafikantene bestemmer selv når og hvor vognen skal kjøre. Når en passasjer er kommet inn i vognen, vil den kjøre direkte til bestemmelsesstedet uten forsinkelser. Sportaxi-system har vært på planleggingsstadiet i flere tiår, men foreløpig er det ikke blitt bygd noen systemer utover prøvestrekninger.