Sporrenser, snøplog foran lokomotiv eller anbrakt etter særskilt jernbanevogn for å rydde jernbanespor for snø.