Sporopolleniner, stoffer som danner den ytre veggen (eksinen) i plantenes pollenkorn. Kjemisk er de polymere stoffer, bygd opp av karotenoider. De har uhyre stor motstandskraft mot nedbrytning og er årsaken til at pollen som er avsatt f.eks. i torv, kan holde seg uendret i mange tusen år (se pollen og pollenanalyse).