Hymenochirus og Pseudohymenochirus, akvatiske amfibieslekter i familien pipafrosker. Utbredt i Afrika. Den mest kjente arten, egentlig sporefrosk, Xenopus laevis, er omkring 12,5 cm lang; den finnes i Sør- og Øst-Afrika, og lever i dammer og elver som tørker ut om sommeren. Da går sporefroskene i sommerhvile. Navnet kommer av at den har sporelignende klør på de innerste tre tær på hver fot. Sporefrosker vakte stor interesse blant leger da man i 1940-årene oppdaget at den kan brukes som svangerskapstest: Hormoner fra en gravid kvinne får en ubefruktet sporefrosk-hunn til å begynne å legge egg i løpet av få timer. Brukes ikke lenger som svangerskapstest.