Sporangiesporer, ukjønnede sporer som dannes innvendig i beholdere (sporangier) hos organismer som danner sporer, jf. konidier.