En fagoperatør i produksjonsteknikk skal kunne starte, stoppe og drive en industriell produksjonsprosess innen sponplateindustrien og lignende virksomhet. Sentrale arbeidsoppgaver er styring, herunder kontroll og justering av produksjonen, og utføring, i form av tilrettelegging, start og stopp. Opplæringen i faget skjer normalt ved to år i videregående skole og to år i lære i bedrift. Skoledelen består av et videregående trinn 1-kurs i teknikk og industriell produksjon og et videregående trinn 2-kurs i mekatronikk. Opplæringen på arbeidsplassen avsluttes med en fagprøve. Voksne med minst 5 års allsidig praksis kan skaffe seg teorikunnskaper og gå opp til fagprøve som praksiskandidater.