Spleisosomer, komplekser av proteiner og RNA-molekyler. De katalyserer den kompliserte oppkuttingen og spleisingen av RNA-molekyler som inngår i dannelsen av et ferdig mRNA-molekyl fra et primærtranskript. Se RNA-spleising og nukleinsyrer.