Spitsbergenålebrosme, benfiskart i familien ålekvabber. En opptil 14 cm lang ålebrosme som lever oftest på 100–300 m dyp i Nordishavetog sør til Island og Finnmark. Mangler bukfinner. Foretrekker vanntemperatur på mellom −1,9 °C og 4 °C.