Spissnoker, krypdyrslekt i familien snoker. Mest kjent er grå spissnok, O. acuminatus, som finnes i tropiske strøk i Amerika. Den snor seg gjerne om grenene på trær og henger der og venter urørlig på at et bytte skal komme i nærheten, og den ligner da selv en tynn gren, slik at den er nærmest usynlig.