Spisshval, sowerbyspisshval, Mesoplodon bidens,tannhvalart i nebbhvalfamilien. Sjelden tannhval utbredt i Nord-Atlanteren. Den kan bli ca. 5 m lang og veie 1,2 tonn. Lever av blekksprut og fisk. To spisshvaler strandet på Mørekysten våren 1957.