Spisshalekutling, benfiskart i kutlingfamilien. Kjennes på tilspisset halefinne og 24–29 store skjell langs sidelinjen. Lengde opptil 13 cm. Holder til på mudderbunn på 10–350 m dyp og er utbredt i Middelhavet og Atlanterhavet fra Spania til Skottland, Skagerrak og Kattegat.