Spiralbor, bor med spiraldreid skjær; det mest alminnelige bor for fremstilling av huller i tre og metall. Se bor.