Spionsatellitt, populær betegnelse på rekognoseringssatellitt.