Spinning er en del av arbeidsområdet for en fagoperatør i garnfremstilling og spinning. Arbeidsoppgavene i dette industritekstilfaget er knyttet til fremstilling av industrigarn og håndverksgarn av naturfiber, kunstfiber og syntetisk fiber. Opplæringen skjer normalt ved to år i videregående skole og to år i lære i bedrift. Skoledelen består av et videregående trinn 1-kurs i teknikk og industriell produksjon og et videregående trinn 2-kurs i industritekstil og design. Læretiden avsluttes med fagprøve.