Spinnekjertler, kjertler som avsondrer et proteinrikt sekret som størkner i luft og kan trekkes ut til fine tråder (silketråder); forekommer hos edderkopper, noen midder, insektlarver og enkelte andre dyr. Silketrådene brukes til fangnett, klatretråder, kokonger osv. Hos mange insektlarver fungerer noen av spyttkjertlene som spinnekjertler, hos spinnfotingene (Embioptera) sitter de på første fotledd på forbena, og hos larver av enkelte biller og nettvinger (bl.a. maurløve) produseres silke av ekskresjonsorganene (de malpighiske rørene). Spinnekjertler munner hos edderkoppdyr ved bakenden.