Midlere posisjon av Jordens spinnakse (som ligger svært nær Jordens rotasjonsakse) for årene 1900–05 ble brukt som definisjon av en pol knyttet til jordskorpen. Denne polen fikk senere betegnelsen CIO-polen (eng. Conventional International Origin) og lagt til grunn for orientering av ulike geodetiske datum. I 1984 ble CIO-polen adoptert som pol i ITRS.