Spin, subjektiv (gjerne også forførende) fremstilling av en person, situasjon, bedrift, idé eller saksforhold der fakta kan være fordreid og manipulert for å påvirke folks oppfatninger og holdninger. I engelskspråklige politiske pressekonferanser og debatter hender det ofte at politiske motstandere beskylder hverandre for spin. Fordi slike pressekonferanser assosieres med spin, hender det at et konferanserom blir omtalt som spin room. Ordet er lånt fra ballspill der det er viktig å kunne skru en ball slik at den roterer inn i en bane som kan overliste motspilleren. En spindoctor defineres som en talsperson som tolker et utsagn på den måten som er gunstigst for den som kom med det.