Spin-off, biprodukt, avledet produkt; TV-serie eller film som springer ut av en annen, f.eks. ved at bipersoner fra en serie blir hovedpersoner i en ny.