Spiltau, oppstillingsplass for hest i stall med skillevegger på begge sider.