Spill, konkurranseaktivitet som drives som lek og underholdning i fritiden eller som idrett. I de fleste spill benyttes utstyr eller rekvisitter, og i idrettsspill kreves fysiske prestasjoner og ferdigheter. Tradisjonelt foregår spill mellom to eller flere enkeltpersoner eller mellom to grupper. Felles for de fleste spill er gjennom egen dyktighet å oppnå et bestemt mål og således vinne, underveis må vedtatte regler følges. Se bl.a. ballspill, brettspill, kortspill og elektronisk spill. I pengespill og hasardspill, som ofte er enmannsspill, er utfallet praktisk talt utelukkende avhengig av tilfellet og ikke av spillerens dyktighet. Se også rollespill.