Spill, låter og eiendommelige fakter hos flere fuglearter som bl.a. storfugl, orrfugl, brushane, rugde og bekkasiner. Primært skal dette lokke hunnfuglene (hos polygame arter) til spillplassene, men kan også ofte arte seg som rene oppvisninger og konkurranser mellom hannfugler. Se også leik og fugleleik.