Spilitt, basalt som under påvirkning av varme, vandige løsninger er blitt omdannet (spilittisert) slik at dens opprinnelige innhold av plagioklas er gått over i albitt, samtidig som det er dannet kloritt, epidot, kalsitt o.l. Spilitter forekommer ofte som submarine lavastrømmer med putestruktur (putelava).