Tynne materiallag som skal hindre at kald, varm eller fuktig luft m.m. føres inn i eller gjennom bygningsdelene. Eksempler på sperresjikt er den ytre pappen (vindsperren) og den indre plastfolien (dampsperren) i en bindingsverksvegg.