Sperre, bærende bjelke i takkonstruksjon, lagt etter takets fall, eventuelt hvilende på en mønsås i toppen eller innbyrdes sammenbundet og avstivet.