Spennvidde, horisontal avstand mellom understøttelsene for en bygningskonstruksjon. Brukes spesielt ved omtalen av bjelker, broer, og lignende.