Speilkjerner, betegnelse for to atomkjerner med samme antall nukleoner (samme A), når den ene kjernen inneholder like mange nøytroner som den andre inneholder protoner og omvendt. Slike kjerner viser stor likhet i oppbygging. Forskjellen mellom dem tilskrives og gir opplysning om forskjell i egenskapene til nøytroner og protoner. Eksempler på speilkjerner er 7Li (litium) med 3 protoner og 4 nøytroner og 7Be (beryllium) med 4 protoner og 3 nøytroner, eller 13C (karbon) med 6 protoner og 7 nøytroner og 13N (nitrogen). Speilkjerner finnes ikke blant de tyngre kjernene siden disse har stort overskudd av nøytroner.