Speckle-interferometri, teknikk hvor man søker å fjerne effekten av atmosfærisk turbulens på et teleskops avbildning. Oppnås ved databehandling av en mengde korteksponerte fotografier tatt av objektet i rask rekkefølge. Har vært brukt bl.a. for studium av dobbeltstjerner, superkjemper og små områder av soloverflaten, og til å bestemme stjernediametre.