Spanske ryttere, bærbart hinder som består av to trekryss som er spikret fast til en eller to lange stenger. Mellom kryssene er piggtråd strukket. Brukes til å etablere raske veisperringer, stenge åpninger i faste hindre m.m.