Spaning, arbeid som politiet utfører ved på offentlig sted å observere og innhente opplysninger av betydning for oppklaring eller forhindring av straffbare handlinger.