Å spane er å spenne ut tøy, eller å sy sammen to forskjellige stykker lær.