Spaltefot, lemmenes grunnform hos krepsdyr, består av en basaldel som bærer to grener, en indre og en ytre. Alle varianter av lemmer hos krepsdyr kan avledes fra denne grunnformen.