Spørreskjemametode, fremgangsmåte som brukes i samfunnsvitenskapene for å samle informasjon om individers holdninger og atferd i en gruppe eller befolkning ved hjelp av stikkprøver eller et statistisk representativt utvalg av populasjonen. Et spørreskjema består av en rekke spørsmål, som regel med forhåndsoppstilte svaralternativer. Skjemaene kan deles ut og samles inn personlig eller via posten, Internett, e-post eller telefon. Flere bedrifter bruker nå også automatiserte telefonundersøkelser for å hente inn svar på spørsmålene. Se enquête, opinionsundersøkelse, meningsmåling og markedsundersøkelse.