Spøkelsessvermer, sommerfuglart i den primitive familien rotetere. Vingene er lange og smale, hos hunnen okergule med utydelige, oransjerøde streker, hos hannen ensfarget hvite. Antennene er meget korte. Vingespenn 42–75 mm. Arten er vanlig over det meste av Sør-Norge og flyr på enger i skumringen fra juni til juli. Flere hanner danser sammen opp og ned og lokker hunnene til seg, trolig ved hjelp av duftstoffer (feromoner). Eggene legges fritt på bakken, og larvene graver seg ned i jorden der de lever på røtter av brennelse, syre, gress o.a. De klekker med store fettreserver og tar som voksne ikke næring til seg.