Sovkhos, sovjet-russisk statsbruk, en av organisasjonsformene for landbruket i Sovjetunionen, mer industrielt organisert enn kollektivbrukene, med «bøndene» som ansatte arbeidere. Ofte brukt i forbindelse med store nydyrkingsprosjekter, men kunne også være basert på gamle landsbystrukturer. Se også kollektivbruk.