Sotmose, bladmoseslekt i ordenen Andreaeales. Sotmosene skiller seg fra andre bladmoser ved at kapselen åpner seg ved 4–8 spalter som henger sammen i topp og bunn. Små moser som danner brungrønne til brunsvarte tepper på berg og sandjord på tørre steder. Åtte arter i Norge, vanligst er bergsotmose, A. rupestris.