Sostenuto, forkortet sost., utholdt, tilbakeholdt, av og til brukt i betydningen ritardando.