Sosialtrygd, fellesbegrep for offentlige stønadsordninger som har til hovedformål å sikre befolkningen inntekter ved sykdom, arbeidsløshet, tap av forsørger, uførhet, alderdom m.m. De viktigste trygder i Norge er nå samlet i folketrygden.