Sosiallærer, lærer i grunnskolen som forestår den sosialpedagogiske tjenesten i skolen. Formålet er å hjelpe elevene med å finne seg til rette, slik at de kan løse faglige, personlige eller sosiale vansker som gjelder deres forhold i og utenfor skolen.