Sorbose, sukkerart (ketoheksose) som finnes i små mengder i rognebær og som kan fremstilles av sorbitol ved bakteriegjæring. Kjemisk formel HOCH2CO(CHOH)3CH2OH. Brukes bl.a. til fremstilling av askorbinsyre (vitamin C).