Soneelektroforese, metode for separering av elektrisk ladede partikler i stabiliserende medium, f.eks. biomolekyler som nukleinsyrer. Et viktig verktøy i genteknikk, der den brukes til å bestemme den genetiske informasjonen i DNA. Se også elektroforese.