Sone, hver av de fem strøk eller belter som jordoverflaten deles i ved linjer trukket parallelt med ekvator.