I den nordlige tempererte sone regnes sommeren fra det øyeblikk Solen går inn i Krepsens tegn (ca. 21. juni) til den går inn i Vektens tegn (ca. 23. sept.) (nordsommer). For sørlige halvkule varer sommeren fra ca. 20. desember til 22. mars (sørsommer).