Solvervskoluren, storsirkelen gjennom ekliptikkens og ekvators poler. Den går dermed også gjennom solvervspunktene.