Solskive, enkel form for solur. Består av en rett stang parallell med jordaksen som, når det er solskinn, kaster en skyggelinje på en plan flate med inndelt kurvenett. Ut fra skyggens stilling avleses Solens timevinkel, og dermed sann soltid. For å få sonetiden må tidsjevningen trekkes fra og lokalkonstanten (som kan være innarbeidet i kurvenettet) legges til. Enkleste type av solskive er polaruret, hvor avlesningsplanet står vinkelrett på stangen.