Solskinnsmåler, solskinnsautograf, solskinnsregistrator, instrument som nedtegner solskinnets varighet. Den tradisjonelle solskinnsmåler, utviklet på 1800-tallet av britene Campbell og Stokes, er en glasskule som samler sollyset slik at det brenner spor i et papir med tidsskala. Man kan lese av den tid solstrålene har vært sterke nok til å svi papiret. Solskinn som er svekket av tynne skyer eller forurenset luft, vil ofte ikke bli registrert på denne måten selv om solskiven kan sees. I dag benyttes ofte metoder basert på lysceller og elektroniske registreringer.