Solmisasjon, metode til å lære de enkelte toners avstand fra hverandre, grunnlagt i middelalderen av Guido fra Arezzo. Han innførte en skala på 6 toner (heksakord), som han kalte ut, re, mi, fa, sol, la etter begynnelsesstavelsene i en latinsk hymne. På 1600-tallet ble ut erstattet med do, og en tone med navnet si kom til.