Solid, tett, fast, kompakt; sterk, kraftig; holdbar, varig; (om mat) kraftig og nærende; som har sikkert økonomisk grunnlag; velsituert; som kan sine ting, grundig, stø, pålitelig.