Soldyr, protoktist-underklasse i rekken slimdyr. Encellede organismer, gjerne kulerunde, forsynt med stråleformig ordnede protoplasma-utløpere (pseudopodier), og støttet av en fastere aksetråd. Noen arter har skjelettdannelser, ofte av kisel. Forplantning alminnelig ved deling, iblant etter forutgående innkapsling eller ved knoppskyting. De danner iblant kolonier. Forekommer mest i ferskvann, men en del arter finnes også i sjøen. De fleste er fastsittende, enkelte arter lever fritt i vannmassene uten egentlig å tilhøre planktonet. Slekten Actinophryser vanlig i ferskvann i Norge.